Πίνακας προδιαγραφών για DCS301B51

DCS301BA51
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 128
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 120
    Βάθος mm 68.5
    Ύψος mm 120
Περίβλημα Casing-=-Button cover   όχι
  Casing-=-Operation LED Casing-=-Operation LED-=-Colour   Κόκκινο
Συνδέσεις καλωδιώσεων Wiring connections-=-Wiring length Wiring connections-=-Wiring length-=-Max.-=-m m 1,000