Πίνακας προδιαγραφών για EABH-D6V7 / EPGA011-016DV7

EABH16DF6V7 / EPGA11DAV37 EABH16DF6V7 / EPGA14DAV37 EABH16DF6V7 / EPGA16DAV37
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Indoor unit EABH16DA6V7 EABH16DA6V7 EABH16DA6V7
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 129 130 133
      SCOP   3.29 3.34 3.41
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )