Πίνακας προδιαγραφών για EBLA09-14DV3

EBLA09DAV3 EBLA11DAV3 EBLA14DAV3
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 9.37 (1), 9.00 (2) 10.6 (1), 9.82 (2) 12.0 (1), 12.5 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.35 (3), 9.10 (4) 11.6 (3), 11.5 (4) 12.8 (3), 12.7 (4)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.79 (3), 1.71 (4) 3.56 (3), 2.17 (4) 4.06 (3), 2.51 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.91 (1), 2.43 (2) 2.18 (1), 2.68 (2) 2.46 (1), 3.42 (2)
COP 4.91 (1), 3.71 (2) 4.83 (1), 3.66 (2) 4.87 (1), 3.64 (2)
EER 3.35 (3), 5.34 (4) 3.26 (3), 5.31 (4) 3.16 (3), 5.04 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 870 870 870
    Πλάτος χιλ. 1,380 1,380 1,380
    Βάθος χιλ. 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 147 147 147
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 48.0 55.8 70.4
    Ψύξη Υψ. m³/min 63.1 70.4 85.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Min. °C 9 (6) 9 (6) 9 (6)
      Μέγ. °C 60 (6) 60 (6) 60 (6)
  Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 10 10
      Μέγ. °CDB 43 43 43
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 5 5
      Μέγ. °C 22 22 22
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25 -25 -25
      Μέγ. °CDB 35 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 25 25
      Μέγ. °C 55 (6) 55 (6) 55 (6)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.44 3.37 3.42
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.82 4.73 4.70
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   1 1 1
    Τάση V 230 230 230
Power supply Όνομα   V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825 (5) - Κατά EN14825
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.