Πίνακας προδιαγραφών για EBSX-D / ERLA-DW17

EBSX16P30DF / ERLA16DAW17 EBSX16P50DF / ERLA16DAW17 EBSX16P30DF / ERLA16D2W17 EBSX16P50DF / ERLA16D2W17
Indoor unit EBSX16P30DF EBSX16P50DF EBSX16P30DF EBSX16P50DF
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 16.0 (1) 16.0 (1) 16.0 (1) 16.0 (1)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.6 (2) 13.6 (2) 13.6 (2) 13.6 (2)
Power input Θέρμανση Ονομ. kW 3.53 (1) 3.53 (1) 3.53 (1) 3.53 (1)
  Ψύξη Ονομ. kW 4.68 (2) 4.68 (2) 4.68 (2) 4.68 (2)
COP 4.53 (1) 4.53 (1) 4.53 (1) 4.53 (1)
EER 2.91 (2) 2.91 (2) 2.91 (2) 2.91 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+ A+ A+
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.35 3.35 3.35 3.35
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.68 4.68 4.68 4.68
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++ A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )