Πίνακας προδιαγραφών για EBSXB-D / ERLA-DV37

EBSXB16P50DF / ERLA16D2V37 EBSXB16P30DF / ERLA16D2V37 EBSXB16P30DF / ERLA16DAV37 EBSXB16P50DF / ERLA16DAV37
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL L L XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+ A+ A+
COP 4.53 (1) 4.53 (1) 4.53 (1) 4.53 (1)
Indoor unit EBSXB16P50DF EBSXB16P30DF EBSXB16P30DF EBSXB16P50DF
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 184 184 184 184
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++ A+++
      SCOP   4.68 4.68 4.68 4.68
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 131 131 131 131
      SCOP   3.35 3.35 3.35 3.35
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.6 (2) 13.6 (2) 13.6 (2) 13.6 (2)
EER 2.91 (2) 2.91 (2) 2.91 (2) 2.91 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 16.0 (1) 16.0 (1) 16.0 (1) 16.0 (1)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 3.53 (1) 3.53 (1) 3.53 (1) 3.53 (1)
  Ψύξη Ονομ. kW 4.68 (2) 4.68 (2) 4.68 (2) 4.68 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )