Πίνακας προδιαγραφών για EDLA-D3V37

EDLA16DA3V37
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 16.0 (1), 16.0 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 3.53 (1), 4.56 (2)
COP 4.53 (1), 3.51 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870
    Πλάτος mm 1,380
    Βάθος mm 460
Βάρος Μονάδα kg 149
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 85.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Min. °C 15 (6)
      Μέγ. °C 60 (6)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -25
      Μέγ. °CDB 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25
      Μέγ. °C 55 (6)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32
  GWP   675.0
  Φορτίο kg 3.80
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.33
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.62
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++
Εξάρτημα συμπιεστή Γενική τροφοδοσία ρεύματος Φάση   1
    Τάση V 230
Power supply Όνομα   V3
  Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (4) - Ψύξη: EW 23°C; LW 18°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  (5) - Κατά EN14825
  (6) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (7) - Εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης.