Πίνακας προδιαγραφών για EHBX-E9W / ERGA-EVH

EHBX08EF9W / ERGA06EAV3H
COP 4.85 (1), 3.50 (2)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 178
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++
      SCOP   4.52
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 128
      SCOP   3.28
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.96 (1), 5.09 (2)
EER 5.61 (1), 3.28 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 (1), 5.90 (2)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 1.24 (1), 1.69 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.06 (1), 1.55 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )