Πίνακας προδιαγραφών για EHSXB-E / ERGA-EVH7

EHSXB08P30EF / ERGA08EAV3H7 EHSXB08P50EF / ERGA08EAV3H7
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+
COP 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Indoor unit EHSXB08P30EF EHSXB08P50EF
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 181 181
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++
      SCOP   4.61 4.61
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 131 131
      SCOP   3.35 3.35
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.25 (1), 5.44 (2) 6.25 (1), 5.44 (2)
EER 5.40 (1), 3.14 (2) 5.40 (1), 3.14 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.16 (1), 1.73 (2) 1.16 (1), 1.73 (2)
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )