Πίνακας προδιαγραφών για EKCB-CV3

EKCB07CAV3
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 340
    Βάθος mm 97.0
    Ύψος mm 360
Περίβλημα Υλικό   Λαμαρίνα με επικάλυψη
  Χρώμα   Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 4.00
Συνδέσεις καλωδιώσεων Wiring connections-=-For power supply connection to optional *KHW* model + Q2L Wiring connections-=-For power supply connection to optional *KHW* model + Q2L-=-Remark   Διατομή καλωδίου 2,5 mm2
    Ποσότητα   4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
  Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Παρατήρηση   100 mA, 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m)
    Ποσότητα   2
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 230
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 10
Σημειώσεις (1) - Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  (2) - Μεταξύ *KCB*C* και *K2CB*C*
  (3) - Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.