Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ACY1 / ERSQ-AY1

EKHBRD011ACY1 / ERSQ011AAY1 EKHBRD014ACY1 / ERSQ014AAY1 EKHBRD016ACY1 / ERSQ016AAY1
COP 3.08 (1), 2.50 (2), 4.22 (3) 3.00 (1), 2.48 (2), 3.94 (3) 2.88 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11 (1), 11 (2), 11 (3) 14 (1), 14 (2), 14 (3) 16 (1), 16 (2), 16 (3)
Απορροφ. ισχύς Θέρμανση Ονομ. kW 3.57 (1), 4.40 (2), 2.61 (3) 4.66 (1), 5.65 (2), 3.55 (3) 5.57 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
Σημειώσεις (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB