Πίνακας προδιαγραφών για EKWCTRAN1V3

EKWCTRAN1V3.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 86
    Βάθος mm 29
    Ύψος mm 86