Πίνακας προδιαγραφών για EKWCVATR1V3

EKWCVATR1V3.
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 44.3
    Βάθος mm 48.4
    Ύψος mm 52.2