Πίνακας προδιαγραφών για EPGA011-016DV7

EPGA11DAV37 EPGA14DAV37 EPGA16DAV37
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 (2) 49.0 (2) 52.0 (2)
  Ψύξη Ονομ. dBA 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64.0 (1) 64.0 (1) 66.0 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 68.0 (1) 68.0 (1) 68.0 (1)
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.50 3.50 3.50
  Τύπος   R-32 R-32 R-32
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,160 1,160 1,160
    Βάθος mm 380 380 380
    Ύψος mm 1,440 1,440 1,440
Βάρος Μονάδα kg 143 143 143
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43 43
    Ελάχ. °CDB 10 10 10
  Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. °CDB -28 -28 -28
    Μέγ. °CDB 35 35 35
Piping connections Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 10.0 10.0 10.0
Power supply Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Όνομα   V3 V3 V3
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 32 32 32
Σημειώσεις (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).
  (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).