Πίνακας προδιαγραφών για ERLA11-14DV3

ERLA11DAV3 ERLA11D2V3 ERLA14DAV3 ERLA14D2V3
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870 870 870 870
    Πλάτος mm 1,100 1,100 1,100 1,100
    Βάθος mm 460 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 101 101 101 101
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Ψύξη Υψ. m³/min 70.4 70.4 85.0 85.0
Operation range Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43 43 43
  Ζεστό νερό χρήσης Μέγ. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
    Ελάχ. °CDB -25 -25 -25 -25
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drain OD mm 26 26 26 26
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Sound power level Θέρμανση Ονομ. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Φορτίο kg 3.80 3.80 3.80 3.80
Power supply Όνομα   V3 V3 V3 V3
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 32 32 32 32
Σημειώσεις (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας (1) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το σχέδιο εύρους λειτουργίας
  (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Μέτρηση με μια πτώση πίεσης 10 kPa στο σύστημα θέρμανσης σε συνθήκες λειτουργίας νερού εξόδου 47-55°C σε χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C. DB/WB 7°C/6°.