Πίνακας προδιαγραφών για EWAD-TZXRC2

EWADC15TZXRC2 EWADH17TZXRC2 EWADH16TZXRC2 EWADC11TZXRC2 EWADH12TZXRC2 EWADC12TZXRC2 EWADC14TZXRC2
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 1,499 1,735 1,625 1,122 1,279 1,204 1,362
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 501.4 598.6 547.6 356.3 403 377.3 450.1
EER 2.99 2.90 2.97 3.15 3.17 3.19 3.03
IPLV 5.65 5.6 5.64 5.51 5.49 5.55 5.64
SEER 5.31 5.32 5.31 5.30 5.32 5.33 5.27
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 12,302 14,104 13,202 10,510 12,302 11,402 11,402
    Ύψος mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Πλάτος mm 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282 2,282
Βάρος Βάρος λειτουργίας kg 12,145 13,048 12,575 9,879 11,526 11,123 11,727
  Μονάδα kg 11,134 12,037 11,564 9,322 10,515 10,112 10,716
Περίβλημα Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Υλικό   Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι Μικροκανάλι
Ανεμιστήρας Ποσότητα   26 30 28 22 26 24 24
  Type   Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα Απευθείας έλικα
Κινητήρας ανεμιστήρα Μετάδοση κίνησης   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2 2 2
  Τύπος   Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter Συμπιεστής κοχλιωτού τύπου (single screw) Inverter
  Starting method   Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD Οδηγείται με VFD
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 94 95 95 92 94 93 93
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 71 72 71 70 71 70 71
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Φορτίο kg 220 270 250 175 220 200 200
  Κυκλώματα Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2
Piping connections Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.)   273 273 273 219.1 219.1 273 273
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
    Μέγ. % -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Μονάδα Ρεύμα εκκίν. Μέγ. A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Ρεύμα λειτ. Ψύξη Ονομ. A 834.0 982.6 901.3 612.3 689.6 651.0 762.5
    Μέγ. A 1,124 1,313 1,218 918 994 939 1,085
  Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων A 1,236 1,444 1,340 1,010 1,093 1,033 1,194