Πίνακας προδιαγραφών για EWWS-DZXS

EWWS320DZXSA1 EWWS440DZXSA1 EWWS530DZXSA1 EWWS610DZXSA2 EWWS640DZXSA2 EWWS700DZXSA1 EWWS880DZXSA2 EWWSC10DZXSA2 EWWSC13DZXSA3 EWWSC14DZXSA2 EWWSC15DZXSA3 EWWSC21DZXSA3
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 316 439 520 609 631 694 876 1,043 1,305 1,390 1,550 2,027
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή Μεταβλητή
  Ελάχιστη απόδοση % 30 21 21 16 15 18 11 11 7 9 8 6
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 67.1 90 103 126 132 127 177 205 270 257 312 384
EER 4.71 4.88 5.05 4.82 4.77 5.44 4.92 5.08 4.82 5.4 4.96 5.27
ESEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 3,625 3,625 3,625 3,625 3,585 3,585 3,585 3,580 4,793 3,580 4,768 4,812
    Ύψος mm 1,865 1,865 1,865 1,985 1,985 1,985 1,985 2,200 2,083 2,200 2,225 2,290
    Πλάτος mm 1,055 1,055 1,055 1,160 1,160 1,160 1,160 1,270 1,510 1,270 1,510 1,510
Βάρος Μονάδα kg 1,700 1,900 2,000 2,850 2,850 2,600 2,900 3,600 4,350 3,800 4,750 5,500
  Βάρος λειτουργίας kg 1,973 2,216 2,347 3,197 3,344 3,102 3,458 4,292 5,020 4,579 5,540 6,570
Εναλλάκτης θερμότητας νερού - εξατμιστήρας Τύπος   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών-κελύφους
  Όγκος νερού l 70 96 107 107 134 134 156 199 272 229 317 444
Water heat exchanger - condenser Water heat exchanger - condenser-=-Type   Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους Πεπληρωμένης κυκλοφορίας αυλών & κελύφους
Συμπιεστής Τύπος   Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι Φυγοκεντρικός συμπιεστής χωρίς λάδι
  Ποσότητα_   1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 87.9 88.9 89.9 91.1 91.0 91.1 92.0 93.3 93.5 94.3 94.8 95.8
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 69.6 70.6 71.6 72.6 72.6 72.6 73.6 74.6 73.9 75.6 75.2 76.2
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Φορτίο kg 120 150 120 140 190 180 200 230 240 230 270 270
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631