Πίνακας προδιαγραφών για EWYT-CZI / EWYT-CZO

EWYT021CZI-A1 / EWYT021CZO-A1 EWYT032CZI-A1 / EWYT032CZO-A1 EWYT040CZI-A1 / EWYT040CZO-A1 EWYT064CZI-A2 / EWYT064CZO-A2
COP 3.433 3.442 3.325 3.218
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 165 164 164 157
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
      SCOP   4.19 4.18 4.18 4.01
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 21.13 32.70 39.93 64.41
EER 3.221 3.181 2.995 2.946
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 19.93 32.082 38.996 61.816
SEER 5.41 5.70 5.36 5.34
Power input Θέρμανση Ονομ. kW 5.81 9.32 11.73 19.21
  Ψύξη Ονομ. kW 6.56 10.28 13.33 21.86