Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C / RZQG-L9V1

FAQ100CVEB / RZQG100L9V1B FAQ100CVEB / RZQG71L9V1B FAQ71CVEB / FAQ71CVEB / RZQG100L9V1B FAQ71CVEB / FAQ71CVEB / RZQG125L9V1B FAQ71CVEB / RZQG71L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5       6.8
Ψύξη χώρου SEER   6.11 6.51 5.10 5.10 6.51
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 545 366 652 824 366
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 6.80 9.50 12.00 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ B B A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 10.20 6.33 11.30 12.71 6.33
  SCOP/A   4.01 4.02 3.80 3.80 4.02
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A A A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,562 2,205 4,164 4,683 2,205
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,315       1,000
  EER   3.62       3.40
  COP   3.61       3.70
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A       A
    Θέρμανση   A       A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8       7.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ       (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°       (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°