Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZQG-L(8)Y1

FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L7Y1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B
Pto (Thermostat off) W 6.0       4.0   4.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   12.0 (1) 13.4 (1) 9.50 (1)   6.80 (1)   12.0 (1) 9.50 (1)   12.0 (1)     6.80 (1)
Ψύξη χώρου SEER     5.10 10.0 5.10   5.10   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.16
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   824 802 652   466   824 652 467 824 652 824 386
  Απόδοση Pdesign kW   12.0 13.4 9.50   6.80   12.0 9.50 6.80 12.0 9.50 12.0 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A   A   A   A A A A A A A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW   12.7 12.2 11.3   6.00   12.7 11.3 6.00 12.7 11.3 12.7 6.00
  SCOP/A     3.80 3.96 3.80   3.80   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.31
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A   A   A   A A A A A A A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   4,683 4,307 4,163   2,210   4,683 4,163 2,211 4,683 4,164 4,683 1,949
Ονομαστική απόδοση EER     3.21 (3) 4.61 (3) 3.55 (3)   3.39 (3)   3.02 (3) 3.96 (3)   2.93 (3)     3.60 (3)
  COP     3.57 (3)   4.00 (3)   3.61 (3)   3.54 (3) 3.31 (3)   3.51 (3)     4.01 (3)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A   A   A   B A   C     A
    Θέρμανση     B   A   A   B A   B     A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   13.5 (2) 15.5 (2) 10.8 (2)   7.50 (2)   13.5 (2) 10.8 (2)   13.5 (2)     7.50 (2)
Σημειώσεις   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m     (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Ψύξη χώρου ηs, c %     398.2
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) ηs,h %     155.2
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh                           944