Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RZQSG-L(8)Y1

FBQ100C8VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ125C8VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ140C8VEB / RZQSG140L7Y1B FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ60C8VEB / FBQ60C8VEB / RZQSG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Ψύξη χώρου SEER   5.5 5.2   4.8 5.1 4.8 5.1 4.8
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605 808   875 652 875 652 875
  Απόδοση Pdesign kW 9.5 12   12 9.5 12 9.5 12
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A   B B B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.6 7.6   7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
  SCOP/A   4.01 3.9   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A   A A A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,654 2,729   2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,435 1,870 2,220
  EER   3.31 3.21 3.02
  COP   3.65 3.51 3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
        (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ