Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RXS-L

FBQ50D2VEB / RXS50L2V1B FBQ60D2VEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.0 (2) 5.7 (2)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 710 826
  EER   3.52 (1) 3.45 (1)
  COP   3.83 (1) 3.71 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.50 (2) 7.00 (2)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°