Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 (2)   12.0 (2)     13.4 (2)                         6.8 (2)
Ψύξη χώρου SEER   5.87 6.16 6.11 5.87 6.11   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.16
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 566 386 687 566 687   652 824 652 466 466 652 824 652 466 824 652 824 386
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00   9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A++ A++ A+ A++   A A A A A A A A A A A A A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 11.30 6.00 12.70 11.30 12.70   11.30 12.71 11.30 6.00 6.00 11.30 12.71 11.30 6.00 12.71 11.30 12.71 6.00
  SCOP/A   4.78 4.31 4.28 4.78 4.28   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.31
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A+ A++ A+   A A A A A A A A A A A A A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,310 1,949 4,154 3,310 4,154   4,163 4,683 4,163 2,210 2,210 4,163 4,683 4,163 2,210 4,683 4,163 4,683 1,949
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,247   1,813                               944
  EER   3.81 (1)   3.31 (1)     3.35 (1)                         3.60 (1)
  COP   4.41 (1)   3.90 (1)     3.60 (1)                         4.01 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A                               A
    Θέρμανση   A   A                               A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 (2)   13.50 (2)     15.50 (2)                         7.50 (2)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ                         (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°                         (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
                  (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ