Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-G / RZAG-NV1

FCAHG100GVEB / RZAG100N7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
  Απόδοση Pdesign kW 9.50
  SEER   7.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 452
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
  Απόδοση Pdesign kW 9.52
  SCOP/A   4.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,771
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W]
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.