Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1

FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 13.40
Ψύξη χώρου SEER   6.91 6.91 7.00 7.00 5.10 6.61 6.61 5.10 6.75
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 345 345 475 475 652 636 636 824 1,191
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 13.40
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A A++ A++ A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 11.30 12.66 12.66 12.71 11.78
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 3.80 4.63 4.63 3.80 4.38
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A A++ A++ A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 4,164 3,829 3,829 4,683 3,766
Ονομαστική απόδοση EER   4.09 4.09 4.42 4.42 3.75 3.94 3.94 3.61 3.18
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   831 1,075     1,523
  COP     4.80 4.99     4.40     4.12
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A A     A
    Θέρμανση     A A     A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50 10.80     13.50     15.50
Σημειώσεις   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Ψύξη χώρου ηs, c %                 266.88
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) ηs,h %                 172.10