Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 9.5     12.0       13.4
Ψύξη χώρου SEER   6.5 5.1 5.1 5.3 4.8 4.8 4.8
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 512 652 652 793 875 875 875
  Απόδοση Pdesign kW 9.5 9.5 9.5 12 12 12 12
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ B B A B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.6 7.6 7.6 8.03 7.6 7.6 7.6
  SCOP/A   4.1 3.8 3.8 4.01 3.8 3.8 3.8
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A A+ A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,596 2,800 2,800 2,804 2,800 2,800 2,800
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,440     1,870       2,225
  EER   3.30     3.21       3.01
  COP   3.54     3.41       3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A     A
    Θέρμανση   A     B
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 10.8     13.5       15.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ       (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°       (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC     (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825     (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
    (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ