Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RR-BW1

FDA125A5VEB / RR125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.2 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   2.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,260
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m