Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9 / RZAG-A

FDXM35F3V1B9 / RZAG35A2V1B FDXM50F3V1B9 / RZAG35A2V1B FDXM50F3V1B9 / RZAG50A2V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG50A2V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0
Ψύξη χώρου SEER   5.90 6.08 5.90 5.98 5.70
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 208 201 296 293 368
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 3.50 4.20 4.30 4.30 4.50
  SCOP/A   3.90 4.05 3.90 3.94 3.90
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+ A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,255 1,451 1,544 1,526 1,616
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 449 432 658 628 882
  EER   3.90 4.05 3.80 3.98 3.40
  COP   3.50 3.63 3.40 3.44 3.30
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A
    Θέρμανση   B A C B C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 4.00 5.00 5.00 7.00
  Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50