Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXL-J

FDXS35F2VEB / RXL35J3V1B FDXS50F2VEB / RXL50J3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 545 825
  EER   3.12 3.03
  COP   3.39 3.02
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B B
    Θέρμανση   C D
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 5.80
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°