Πίνακας προδιαγραφών για FFA-A

FFA25A2VEB FFA35A2VEB FFA50A2VEB FFA60A2VEB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
    Μέτρια dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    Χαμηλή dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    Χαμηλή dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
    Υψ. dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Κοχλίες 4 4 4 4
  Θερμομονωτικός σωλήνας 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό υλικό 4 4 4 4
  Πλαστικός σφιγκτήρας 7 7 7 7
Χειριστήρια Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC7EB530 (στάνταρ πάνελ), BRC7F530W (λευκό πάνελ), BRC7F530S (γκρι πάνελ) BRC7EB530 (στάνταρ πάνελ), BRC7F530W (λευκό πάνελ), BRC7F530S (γκρι πάνελ) BRC7EB530 (στάνταρ πάνελ), BRC7F530W (λευκό πάνελ), BRC7F530S (γκρι πάνελ) BRC7EB530 (στάνταρ πάνελ), BRC7F530W (λευκό πάνελ), BRC7F530S (γκρι πάνελ)
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Διακοσμητική μάσκα 4 Διαστάσεις Βάθος mm 700 700 700 700
    Πλάτος mm 700 700 700 700
    Ύψος mm 55 55 55 55
  Μοντέλο   BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1
  Χρώμα   ΛΕΥΚΟ (RAL9010) ΛΕΥΚΟ (RAL9010) ΛΕΥΚΟ (RAL9010) ΛΕΥΚΟ (RAL9010)
  Βάρος kg 2.7 2.7 2.7 2.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 48 51 56 60
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 575 575 575 575
    Βάθος mm 575 575 575 575
    Ύψος mm 260 260 260 260
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Βάρος Μονάδα kg 16.0 16.0 17.5 17.5
Διακοσμητική μάσκα Βάρος kg 2.8 2.8 2.8 2.8
  Μοντέλο   BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W
  Διαστάσεις Ύψος mm 46 46 46 46
    Βάθος mm 620 620 620 620
    Πλάτος mm 620 620 620 620
  Χρώμα   Λευκό (N9.5) Λευκό (N9.5) Λευκό (N9.5) Λευκό (N9.5)
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240