Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZQG-L9V1

FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG71L9V1B FHA71AVEB / RZQG71L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG100L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG125L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG125L9V1B FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQG125L9V1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L9V1B
Ψύξη χώρου SEER   5.10 5.10 5.10 6.86 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 467 467 467 347 652 652 652 652 652 824 824 824 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.0 12.0 12.0 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A A++ A A A A A A A A A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00 6.00 7.60 11.30 11.3 11.30 11.3 11.30 12.7 12.7 12.7 12.71
  SCOP/A   3.80 3.80 3.80 4.32 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A A+ A A A A A A A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,211 2,211 2,211 2,463 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,683 4,683 4,683 4,683
Σημειώσεις   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW       6.80 (1)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh       890
  EER         3.82 (3)
  COP         4.13 (3)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη         A
    Θέρμανση         A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW       7.50 (2)