Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-B8 / RXS-F

FHQ60BWV1B / RXS60F3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7
  Μέγ. kW 6.0
  Ονομ. kW 5.7 (3)
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 12.7
  Συμπυκνωμάτων OD mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,075
  EER   2.65
  COP   2.89
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   D
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.2 (4)
  Ελάχ. kW 1.7
  Μέγ. kW 8.0
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°