Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RXS-L3

FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.4
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 459
  EER   3.70 (1)
  COP   4.08 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 (2)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°