Πίνακας προδιαγραφών για FTX-J3 / RX-K

FTX20J3V1B / RX20K2V1B FTX20J3V1B / RX20K5V1B9 FTX20J3V1B / RX20K5V1B FTX25J3V1B / RX25K2V1B FTX25J3V1B / RX25K5V1B9 FTX25J3V1B / RX25K5V1B FTX35J3V1B / RX35K2V1B FTX35J3V1B / RX35K5V1B9 FTX35J3V1B / RX35K5V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Μέγ. kW 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 3.8 3.8 3.8
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.3 (2) 3.3 (2) 3.3 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 244 244 244 352 352 352 514 514 514
  EER   4.09 (1) 4.09 (1) 4.09 (1) 3.55 (1) 3.55 (1) 3.55 (1) 3.21 (1) 3.21 (1) 3.21 (1)
  COP   4.24 (1) 4.24 (1) 4.24 (1) 4.06 (1) 4.06 (1) 4.06 (1) 3.76 (1) 3.76 (1) 3.76 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 2.8 (2) 2.8 (2) 2.8 (2) 3.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Μέγ. kW 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.8 4.8 4.8
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°