Πίνακας προδιαγραφών για FTXA-BB / RXA-B9

FTXA42B2V1BB / RXA42B5V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.70
  Μέγ. kW 5.00
  Ονομ. kW 4.20
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 526
  EER   3.99
  COP   4.12
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.40
  Ελάχ. kW 1.70
  Μέγ. kW 6.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας