Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-A

FTXF35A5V1B FTXF50A2V1B FTXF60A2V1B FTXF71A2V1B FTXF20A2V1B (Archived) FTXF20A5V1B (Archived) FTXF25A2V1B (Archived) FTXF25A5V1B (Archived) FTXF35A2V1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 42 44 45 39 39 40 40 40
    Μέτρια dBA 35 38 40 41 34 34 34 34 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 30 32 33 21 21 21 21 21
    Χαμηλή dBA 29 33 35 36 28 28 28 28 29
  Ψύξη Μέτρια dBA 34 39 41 42 33 33 33 33 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 31 33 34 20 20 20 20 20
    Χαμηλή dBA 27 34 36 37 25 25 26 26 27
    Υψ. dBA 43 43 45 46 39 39 40 40 43
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.032 0.029 0.032 0.032 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.032 0.032 0.035 0.035 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032
Sound power level Ψύξη dBA 58 59 60 62 55 55 55 55 58
  Θέρμανση dBA 58 61 62 62 55 55 55 55 58
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 990 990 990 770 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 263 263 263 225 225 225 225 225
    Ύψος mm 286 295 295 295 286 286 286 286 286
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 9.00 13.5 13.5 13.5 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 11.5 17.3 17.9 17.9 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5
      Χαμηλή m³/min 7.0 12.2 12.8 12.8 6.5 6.5 6.7 6.7 7.0
      Μέτρια m³/min 9.0 14.8 15.8 15.8 8.4 8.4 8.6 8.6 9.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 10.7 11.3 11.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.3 11.9 12.2 12.2 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3
      Μέτρια m³/min 8.3 14.4 14.8 14.8 7.9 7.9 8.1 8.1 8.3
      Υψ. m³/min 11.5 16.8 17.3 17.3 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 10.5 10.7 10.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Όνομα     V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάνταρτ εξαρτήματα Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη   2 2 2