Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-B

FTXF20B5V1B FTXF25B5V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40
    Μέτρια dBA 34 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
    Χαμηλή dBA 28 28
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20
    Χαμηλή dBA 25 26
    Υψ. dBA 39 40
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.017 0.019
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020
Sound power level Ψύξη dBA 55 55
  Θέρμανση dBA 55 55
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 225 225
    Ύψος mm 286 286
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8.50 8.50
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240