Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-D

FTXF20D5V1B FTXF25D5V1B FTXF35D5V1B FTXF42D5V1B FTXF50D2V1B FTXF60D2V1B FTXF71D2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040 0.029 0.032 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040 0.032 0.035 0.035
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος χιλ. 286 286 286 286 295 295 295
    Πλάτος χιλ. 770 770 770 770 990 990 990
    Βάθος χιλ. 225 225 225 225 263 263 263
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8.00 8.50 9.00 13.5 13.5 13.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.8 10.0 11.5 12.6 16.8 17.3 17.3
      Μέτρια m³/min 8 8 8 9 14.4 14.8 14.8
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.2 6.4 6.9 11.9 12.2 12.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9 10.5 10.7 10.7
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8 17.3 17.9 17.9
      Μέτρια m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8 14.8 15.8 15.8
      Χαμηλή m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7 12.2 12.8 12.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2 10.7 11.3 11.3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 54.0 54.0 59.0 59 60 62
  Θέρμανση dBA 55.0 55.0 56.0 59.0 61 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39.0 40.0 43.0 45.0 43 45 46
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 34.0 36.0 39 41 42
    Χαμηλή dBA 25.0 26.0 27.0 30.0 34 36 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20.0 20.0 20.0 22.0 31 33 34
  Θέρμανση Υψ. dBA 39.0 40.0 40.0 44.0 42 44 45
    Μέτρια dBA 34.0 34.0 35.0 34.0 38 40 41
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0 29.0 28.0 33 35 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21.0 21.0 21.0 22.0 30 32 33
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6 6 6 6 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 196 196 196 196
Power supply Όνομα           V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια)
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά