Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LW / RXS-L1

FTXG25LV1BW / RXS25L3V1B1 FTXG35LV1BW / RXS35L3V1B1 FTXG50LV1BW / RXS50L2V1B1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.50 (1) 3.40 (1) 4.50 (1)
Ονομαστική απόδοση EER   4.30 3.87 3.58
  COP   4.10 3.72 3.58
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 (2) 4.00 (2) 4.85 (2)
Σημειώσεις (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB
  (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB.