Πίνακας προδιαγραφών για FTXQ-A / RXQ-A

FTXQ25AMV1B / RXQ25AMV1B FTXQ35AMV1B / RXQ35AMV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30
  Μέγ. kW 3.00 3.80
  Ονομ. kW 2.50 3.50
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 386 540
  EER   3.24 3.24
  COP   3.71 3.71
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.00 3.90
  Ελάχ. kW 1.30 1.30
  Μέγ. kW 3.90 4.80