Πίνακας προδιαγραφών για FTXQ-A

FTXQ25AMV1B FTXQ35AMV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40.0 42.0
    Μέτρια dBA 34.0 35.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25.0 25.0
    Χαμηλή dBA 29.0 30.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 34.0 35.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23.0 24.0
    Χαμηλή dBA 26.0 28.0
    Υψ. dBA 40.0 41.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.025
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.027 0.031
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770
    Βάθος mm 232 232
    Ύψος mm 291 291
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 11.1 12.0
      Χαμηλή m³/min 8.1 8.3
      Μέτρια m³/min 9.6 10.0
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 6.8 6.9
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.5 7.0
      Μέτρια m³/min 8.1 8.5
      Υψ. m³/min 10.2 10.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.0 6.0
Power supply Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m