Πίνακας προδιαγραφών για FTXV-AB / RXV-AB

FTXV25AV1B / RXV25AV1B FTXV35AV1B / RXV35AV1B FTXV50AV1B / RXV50AV1B FTXV60AV1B / RXV60AV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.6 0.6 1.26 2.53
  Μέγ. kW 3.2 3.9 6 6.8
  Ονομ. kW 2.65 3.4 5.2 6.25
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 445 665 835 1,075
  EER   2.98 2.56 3.11 2.91
  COP   3.11 3.12 3.23 2.96
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C E B C
    Θέρμανση   D D C D
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.8 3.84 5.65 6.75
  Ελάχ. kW 0.8 0.88 1.12 2.53
  Μέγ. kW 3.6 4.4 6.8 7.6
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°