Πίνακας προδιαγραφών για FVXM-A9 / RXTP-R

FVXM25A3V1B9 / RXTP25R2V1B FVXM35A3V1B9 / RXTP35R2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.40 1.40
  Ονομ. kW 2.50 3.50
  Μέγ. kW 4.20 4.30
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.20 1.20
  Ονομ. kW 3.20 4.00
  Μέγ. kW 5.70 6.20
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 328 510
  COP   3.86 3.54
  EER   3.81 3.43
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A B
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (4) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας