Πίνακας προδιαγραφών για FWZ-AT

FWZ02AATV3 FWZ03AATV3 FWZ06AATV3 FWZ08AATV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 35 (6) 31 (6) 38 (6) 44 (5)
  Υψ. dBA 45 (6) 43 (6) 51 (6) 62 (5)
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 40 (4) 36 (4) 43 (4) 49 (4)
  Υψηλή dBA 50 (4) 48 (4) 56 (4) 67 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 234 (1) 302 (1) 515 (1) 706 (1)
    Υψηλή l/h 337 (1) 503 (1) 774 (1) 1,376 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 373 (2) 506 (2) 866 (2) 1,455 (2)
    Χαμηλή l/h 260 (2) 301 (2) 575 (2) 764 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Υψ. kPa 12 (2) 11 (2) 14 (2) 18 (2)
      Χαμηλή kPa 6 (2) 5 (2) 7 (2) 6 (2)
    Ψύξη Υψηλή kPa 12 (1) 11 (1) 14 (1) 20 (1)
      Χαμηλή kPa 6 (1) 5 (1) 7 (1) 6 (1)
Piping connections Συμπυκνωμάτων OD mm 16 16 16 16
Απορροφ. ισχύς Υψηλή kW 0.019 0.016 0.033 0.087
  Χαμηλή kW 0.01 0.01 0.01 0.013
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 984 1,190 1,404
    Βάθος mm 226 226 226 251
    Ύψος mm 564 564 564 564
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα in   1/2"
  Πρωταρχική σερπαντίνα in 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 "
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010
Βάρος Μονάδα kg 20.6 26.7 32.3 41.6
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.
  (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.