Πίνακας προδιαγραφών για KLIC-DD

KLIC-DD.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Μέγ. °C 55
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 45
    Βάθος mm 14
    Ύψος mm 45
Βάρος Μονάδα kg 0.060
Power supply Τάση V 29V DC