Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-1

KRCS01-1B
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 50
    Ύψος mm 60