Πίνακας προδιαγραφών για LCBKQ-AV1

LCBKQ3AV1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υλικά σύσφιξης Υλικά σύσφιξης
  Κάλυμμα οπής Κάλυμμα οπής
  Υποδοχή εξόδου συμπυκνωμάτων Υποδοχή εξόδου συμπυκνωμάτων
  Συλλέκτης συμπυκνωμάτων Συλλέκτης συμπυκνωμάτων
Refrigerating capacity Refrigerating capacity-=-Low temperature Refrigerating capacity-=-Low temperature-=-Nom.-=-kW kW 3.35 (1)
Εύρος λειτουργίας Operation range-=-Evaporator Operation range-=-Evaporator-=-Cooling Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CDB -45
      Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CDB -20
  Operation range-=-Ambient temperature Operation range-=-Ambient temperature-=-Max.-=-°C °C 43
    Operation range-=-Ambient temperature-=-Min.-=-°C °C -15
Συμπιεστής Compressor-=-Number of revolutions-=-rpm σ.α.λ. 6,540
Βάρος Μονάδα kg 47
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5
  Τύπος   R-410A
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 680
    Βάθος χιλ. 310
    Ύψος χιλ. 480
Περίβλημα Χρώμα   Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1)
Ανεμιστήρας Type   Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 1.6
Power supply Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμοκρ. 32°C, αναρρόφηση SH 10K, θερμ. κορεσμού στην πίεση εξαγωγής της ενισχυτικής μονάδας -10°C
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας & τους πίνακες απόδοσης
  (3) - Εγκαταστήστε την παγίδα ελαίου στα 5m από την εξωτερική μονάδα
  (4) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου