Πίνακας προδιαγραφών για LREQ-BY1R

LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Εύρος λειτουργίας Operation range-=-Evaporator Operation range-=-Evaporator-=-Cooling Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CDB -45 (1) -45 (1)
      Operation range-=-Evaporator-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CDB 10 10
  Operation range-=-Ambient temperature Operation range-=-Ambient temperature-=-Max.-=-°C °C 43 43
    Operation range-=-Ambient temperature-=-Min.-=-°C °C -20 (2) -20 (2)
Βάρος Μονάδα kg 331 337
Ψυκτικό μέσο Charge TCO2Eq 24.0 24.0
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 11.5 11.5
  Τύπος   R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 350 750
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,240 1,240
    Βάθος mm 765 765
    Ύψος mm 1,680 1,680
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Έξοδος W 350 750
Περίβλημα Χρώμα   Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1)
Ανεμιστήρας Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 230 240
  Ποσότητα   2 2
Power supply Φάση   3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Συμπιεστής 3 Ψύξη A 8.2 8.4
Σημειώσεις (1) - Όταν η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος είναι -20°C ή χαμηλότερη, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης λαδιού ψυκτικού. Εάν προστεθεί λάδι ψυκτικού, η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος δεν μπορεί να αλλάξει σε -20°C ή υψηλότερη. (1) - Όταν η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος είναι -20°C ή χαμηλότερη, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης λαδιού ψυκτικού. Εάν προστεθεί λάδι ψυκτικού, η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος δεν μπορεί να αλλάξει σε -20°C ή υψηλότερη.
  (2) - Στο περιβάλλον χρήσης, στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται κάτω από -10°C, απαιτείται η εγκατάσταση ανεμοφράκτη ή κάλυμμα συγκράτησης χιονιού. Για λεπτομέρειες, βλ. το εγχειρίδιο συντήρησης. (2) - Στο περιβάλλον χρήσης, στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται κάτω από -10°C, απαιτείται η εγκατάσταση ανεμοφράκτη ή κάλυμμα συγκράτησης χιονιού. Για λεπτομέρειες, βλ. το εγχειρίδιο συντήρησης.
  (3) - Συνθήκες λειτουργίας εξωτερικής μονάδας: θερμοκρασία εξάτμισης = -10°C, εξωτερική θερμοκρασία +32°C, SH αναρρόφησης 10K (3) - Συνθήκες λειτουργίας εξωτερικής μονάδας: θερμοκρασία εξάτμισης = -10°C, εξωτερική θερμοκρασία +32°C, SH αναρρόφησης 10K
  (4) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το κιτ διακλάδωσης σωλήνων (EKHRQZM) για το διαχωρισμό ενός σωλήνα αναρρόφησης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων. (4) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το κιτ διακλάδωσης σωλήνων (EKHRQZM) για το διαχωρισμό ενός σωλήνα αναρρόφησης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων.
  (5) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το λάδι ψυκτικού από τα εξαρτήματα συντήρησης της DAIKIN. (Δοχείο 1 λίτρου: αρ. εξαρτήματος 5004333) (5) - Πρέπει να χρησιμοποιείται το λάδι ψυκτικού από τα εξαρτήματα συντήρησης της DAIKIN. (Δοχείο 1 λίτρου: αρ. εξαρτήματος 5004333)
  (6) - Οι άλλοι περιορισμοί αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας (3D085617). (6) - Οι άλλοι περιορισμοί αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας (3D085617).
  (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία: 32°C; Αναρρόφηση SH: 10K; Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C. (7) - Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία: 32°C; Αναρρόφηση SH: 10K; Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C.
  (8) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. (8) - Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  (9) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. (9) - Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (11) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (11) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA (12) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  (13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (13) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (14) - Συμπιεστής 2 και 3 (14) - Συμπιεστής 2 και 3
  (15) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (15) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου