Πίνακας προδιαγραφών για RTD-20

RTD-20.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Σχετική υγρασία < % 90
  Φύλαξη Ελάχ. °C -10
    Μέγ. °C 50
  Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Μέγ. °C 50
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 100
    Βάθος mm 22
    Ύψος mm 100
Power supply Τάση V 15V-24V DC