Πίνακας προδιαγραφών για RTD-W

RTD-W.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Φύλαξη Ελάχ. °C -10
    Μέγ. °C 50
  Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Μέγ. °C 50
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 100
    Βάθος mm 22
    Ύψος mm 100
Power supply Τάση V 15V-24V DC