Πίνακας προδιαγραφών για RXF-E

RXF20E5V1B RXF25E5V1B RXF35E5V1B RXF42E5V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 556 556 556 556
    Πλάτος mm 740 740 740 740
    Βάθος mm 343 343 343 343
Βάρος Μονάδα kg 24.0 24.0 24.0 28.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 48 48 48 48
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46.0 46.0 48.0 48.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 47.0 47.0 48.0 48.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.420 0.420 0.550 0.750
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12.0 12.0 12.0 12.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας